TMSA Tennis
登入
主選單
活動資訊
關於本站
合作夥伴
See all partners...

置頂文章[公告] 最新賽果 Danny Cup TM Ranking Master Series 5

人氣1322
tonytsui - 球會新聞 | 2009-08-16 13:05:17

 

 

 Danny Cup TM  Ranking Master Series 5  (  2009  )  Date : 16-8-2009
 冠軍

 : Jacky Lai

亞軍: Wallace Tsui           
  Player             
1 Yung Sze Pak        Yung        
2 Alex Wong        ( 6 - 1 )         
              ( 7 - 5 )   Yung      
3 Law Ka Long         
4 Yip Ka Sing        ( 6 - 3 )       Yip        
             ( 6 - 3 )  Tsui    
5 John Lau         Tsui      
6 Wallace Tsui        ( 6 - 2 )       
              ( 7 - 6 )    Tsui     
7 Lam Lai Ni   Tiebreak 7-3      
8 Ivan Wong        ( 6 - 4 )       Lam       
            ( 6 - 3 )  Lai  
9 Jan Lit          Lit         Winner  
10 Franky Poon        ( 6 - 4 )        
             ( 6 - 1 )    Yu     
11 Tony Tsui        
12 Sunny Yu        ( 6 - 1 )       Yu      
            ( 6 - 4 )    Lai    
13 H.W. Wong     W. Wong       
14 Terry Wong        ( 6 - 4 )           
            ( 6 - 1 )    Lai      
15 David Cheng          
16 Jacky Lai       ( 6 - 0 )       Lai        

置頂文章[公告] Danny Cup TM Ranking Series 09 最新排名 (只列20位)

人氣1598
tonytsui - 球會新聞 | 2009-08-02 22:36:54

New Ranking for Danny Cup TM Ranking Series          
   第一站 第二站 第三站 第四站 第五站 第六站 第七站 第八站 Total
1 Yung Sze Pak 110 110 110 70 40 110 110 110 770
2 Jacky Lai 40 0 70 110 110 70 40 0 440
3 Jennifer Tsui 40 70 20 70 0 40 0 40 280
4 Sunny Yu 20 40 0 40 40 0 20 70 230
5 Wallace Tsui 10 40 0 0 70 0 0 0 120
6 Law Ka Long 40 10 0 40 10 10 0 0 110
7 Wong Hon Wing 10 10 0 10 20 0 10 40 100
8 Terry Wong 0 0 10 10 10 20 20 0 70
9 Kent Cheng 5 20 0 20 0 20 0 0 65
10 Lam Yim Kwong 20 0 0 20 0 0 20 0 60
11 David Cheng 10 20 20 0 10 0 0 0 60
12 Siu Wing Chun 20 0 0 0 0 0 40 0 60
13 Lam Lai  Ni 0 0 0 20 20 20 0 0 60
14 Chu Yat Siu 0 0 40 0 0 0 0 0 40
15 Allen Ong  20 0 20 0 0 0 0 0 40
16 Ivan Wong 0 0 20 10 10 0 0 0 40
17 Clayton Shek 0 0 0 0 0 40 0 0 40
18 Tony Tsui 0 0 0 0 0 0 40 0 40
19 Vincent Chung 0 0 20 10 0 0 0 0 30
20 John Lau 10 0 0 10 10 0 0 0 30
       

置頂文章[公告] 最新賽果 Danny Cup TM Open Ranking Series 3

人氣1512
tonytsui - 球會新聞 | 2009-06-29 10:28:00

 

Danny Cup TM Ranking Series 3

註 : 所有參賽球員須準時到場,否則作棄權論

  Player           
1 Jennifer Tsui           Tsui      
2 bye           
            ( 6 - 3 )  Tsui    
3 David Cheng       
4 H.W. Wong  ( W/O )      Cheng       
             ( Retire)  Lai  
5 Sheila Wong           Ong    
6 Allan Ong (  6 - 3 )         
            ( 7 - 5 )  Lai   
7 Jacky Lai       
8 Kent Cheng  ( W/O)       Lai     
          ( 6 - 4 )     Yung
9 Y.S. Chu           Chu              Winner
10 John Lau (  6 - 2 )          
            ( 6 - 1 )  Chu   
11 Eric Kwan     
12 Ivan Wong (  6 - 1 )         Wong      
            ( 6 - 2 )   Yung  
13 Franky Poon          Chung     
14 Vicent Chung (  6 - 3 )          
            ( 6 - 0 ) Yung    
15 Terry Wong       
16 Yung Sze Pak (  6 - 2 )          Yung      
     

 

 

 

     

置頂文章[公告] 09 TM Ranking Series 1最後賽果

人氣1485
tonytsui - 球會新聞 | 2009-05-09 23:50:44

2009 TM Ranking Series 1

  Player           
1 Jacky Lai         Lai      
2 David Cheng    (  6 - 0  )       
            (  6 - 2  )  Lai    
3 To Ka Chung       
4 Lam Yim Kwong    (  6 - 3  )      Lam     
         ( 6 - 4 )  Tsui  
5 Siu Wing Chun        Siu    
6 Wallace Tsui    (  7 - 5  )     
           (  6 - 4  )    Tsui   
7 Pau Wai Tak         
8 Jennifer Tsui     (  6 - 1  )       Tsui     
          ( 7 - 6 )     Yung
9 George Cheng       Law     Winner
10 Eason Law     (  7 - 5  )      
           (  6 - 4 )   Law   
11 Allan Ong      
12 H.W. Wong     (  6 - 3  )      Ong    
             ( 6 - 3 ) Yung  
13 Tiger Cheung         Yu     
14 Sunny Yu     (  6 - 3  )      
             (  6 - 4 )   Yung    
15 Q1  Yung        
16 Q2  Tam      (  6 - 2  )       Yung      
             
  Kent Cheng             Q1      
  Yung Sze Pak    (  6 - 1  )       Yung      
             
  Prince Tam               Q2      
  Eric Kwan    (  6 - 1  )        Tam      
          

置頂文章[好消息] 全港運動會網球消息

人氣2509
tonytsui - 球會新聞 | 2009-04-24 09:42:47

全港運動會網球消息!

屯門網球代表隊参加本屆全港運動會網球隊際賽,

男子隊於29-5-09決賽當日擊敗西貢後取得隊際賽冠軍,

而女子隊最後取得隊際賽第六名.

至於隊員於個人項目中表現出色:- 林麗妮及葉景嫦取得全港女單第三名及第四名,

鍾瑞珍/吳詠儀最後取得女第五名, 張偉樑最後取得男單第五名,李家寶/李家維

最後取得混雙第三名, 徐健焜/譚建成取得男雙亞軍.  最後經各隊員艱苦努力

下作賽取得全場總亞軍成績. 第三屈全港運動會再見!

女子隊成員 男子隊成員
林麗妮 徐健焜
葉景嫦 張偉樑
李家寶 鄧志健
陳麗萍 譚建成
馮美華 李家維
鍾瑞珍 梅信達
吳詠儀 何錦成

 

置頂文章[公告] 年终賽 2008最新賽果

人氣1467
tonytsui - 球會新聞 | 2009-03-02 22:24:55

年终賽 2008

         Player 

   

 

恭喜Congratulation !Patrick Yung to capture the Crown of Master 08 final and obtain the prize money $2000.

 

     
1 Patric Yung            Yung        
2 Winfred Tsang ( 8 - 1 )    
           ( 8 - 6 )              Yung  
3 David Cheng    
4 Jacky Lai ( 8 - 1 )            Lai              Final 
                                                ( 8 - 3 )    Yung
5 Law Ka Long             Law          Champion
6 Geroge Cheng ( 8 - 5 )   
          ( 8 - 3 )                Tsui  
7 H.W. Wong     
8 Jennifer Tsui ( 8 - 6 )            Tsui    
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[公告] 屯門親子網球賽賽程表

人氣943
tonytsui - 球會新聞 | 2010-12-30 04:47:16

屯門親子網球賽賽程表

附檔[1] Draw for Children`s Open Single.pdf (已被下載 527 次)

[公告] 屯門親子網球賽賽程表

人氣907
tonytsui - 球會新聞 | 2010-12-30 04:46:29

屯門親子網球賽賽程表

附檔[1] Draw for Mixed Doubles.pdf (已被下載 474 次)
共 6 頁,目前在第 5 頁: 第一頁第一頁 上一頁上一頁 1 2 3 4 [5] 6 下一頁下一頁 最後頁最後頁
迷你日曆
上個月2019 2月下個月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
今天
近期事件
沒有事件
流量統計
總瀏覽頁數:556580
總人次:172695
統計天數:4478
每天平均人次:38.57
每時平均人次:1.61
每週平均人次:269.96
每月平均人次:1156.96
最多人次日期:09-07-2016
最多人次數:3870
今日人次:4
本週人次:36
本月人次:114
最多人次週別:#07   2016
週最多人次數:7437
最多人次月別:02/2016
月最多人次數:14188