TMSA Tennis
登入
主選單
活動資訊
關於本站
合作夥伴
See all partners...

置頂文章[公告] 最新高級網球訓練班 SK-2

人氣1832
tonytsui - 活動資訊 | 2011-09-21 17:20:50

最新高級網球訓練班 SK-2

附檔[1] TSK-2 高級tennis tennis course.pdf (已被下載 661 次)

置頂文章[公告] 最新初中級網球訓練班 SK-1

人氣1742
tonytsui - 活動資訊 | 2011-09-21 17:13:01

最新初中級網球訓練班 SK-1

附檔[1] TSK-1 初中級tennis course.pdf (已被下載 652 次)

置頂文章[公告] 網球培練員計劃

人氣2118
tonytsui - 活動資訊 | 2011-04-04 23:42:11

網球培練員計劃

附檔[1] 網球培練員計劃.pdf (已被下載 753 次)

置頂文章[公告] Danny Cup TM Ranking Master Series 8 賽果

人氣1527
tonytsui - 活動資訊 | 2010-11-27 23:46:03
 Danny Cup TM Ranking Master Series 8    Date : 19-12-2010  
                 
  Player               
1 Jennifer Tsui (4-12-10) Tsui          
2 Law Ka Long w/o           
          ( 6 - 4 ) Tsui        
3 Christy Li          
4 Tam Yat Hung ( 6 - 4 )       Tam          
          ( 6 -7 ) Cheng      
5 Terry Wong        Wong        
6 Ivan Wong ( 6 - 4 )        
            ( 7 - 5 )      Cheng       
7 Tsang Po On          
8 George Cheng ( 6 - 1 )       Cheng         
          ( 6 - 1 ) Tsui    
9 Wallace Tsui        Cheng          Winner    
10 Kent Cheng ( 6 - 1 )          
            ( 7 - 6 )   Ong       
11 Danny Chiu         
12 Alan Ong ( 6 - 1 )       Ong        
            ( 6 - 4 )   Tsui      
13 Jacky Lai      Lai         
14 Can Ching ( 6 - 1 )          
           ( 6 - 2 )   Tsui        
15 H.W. Wong             
16 Tony Tsui ( 6 - 2 )   Tsui          
                 

置頂文章[公告] 第十三界新界區際網球賽 (2010) - 最新成績

人氣1769
tonytsui - 活動資訊 | 2010-10-17 21:38:52
男子組              
               
男子A組 第一名   屯門          
  ( 4 - 1 )   屯門       
        元朗   
男子B組 第二名   元朗        
      ( 5 - 0 ) 屯門   ( 3 - 2 ) 元朗
男子B組 第一名   大埔    冠軍     季軍
  ( 3 - 2 )     西貢   
      大埔        
男子A組 第二名   西貢           
               
( 男子 ) 最後成績   ( 女子組 ) 最後成績      
 冠軍 : 屯門    冠軍 : 屯門      
 亞軍 : 大埔    亞軍 : 元朗      
 季軍 : 元朗    季軍 : 荃灣      
 殿軍 : 西貢     殿軍 : 葵青        
               

置頂文章[公告] 第十三界新界區際網球賽 (2010) - 最新賽果

人氣1596
tonytsui - 活動資訊 | 2010-09-17 19:45:58
第十三界新界區際網球賽 (2010) - 最新賽果  
地點: 屯門鄧肇堅網球場    
組別 :  ( 男子A )    ( 男子B ) 
日期: 17/10/2010 17/10/2010 
時間: 上午 8:45 上午 8:45 
場號: 1 &2 3 & 4 
對賽隊伍: 西貢  葵青   元朗  離島   
對賽結果:      ( 4  : 1  )       ( 5  : 0  ) 
   ( 女子組 )     ( 女子組 ) 
時間: 上午 11:00 上午 11:00 
場號: 1 &2 3 & 4 
對賽隊伍:  葵青   西貢 元朗  荃灣 
對賽結果:       ( 3  : 2  )       ( 4  : 1  ) 
  ( 男子A )   ( 男子B ) 
時間: 下午 1:00 下午 1:00 
場號: 1 &2 1 &2 
對賽隊伍: 西貢  屯門    大埔  荃灣  
對賽結果:      ( 0  : 5  )       ( 2  : 3  ) 
    ( 女子組 )   ( 女子組 ) 
時間: 下午 3:00 下午 3:00 
場號: 1 &2 3 & 4 
對賽隊伍:  屯門 葵青   西貢   元朗 
對賽結果:       ( 5  : 0  )        ( 0  : 5  ) 
       

置頂文章[公告] Danny`s CupTM Open Ranking Master Series 6 賽果

人氣1300
tonytsui - 活動資訊 | 2010-09-03 22:09:39
 TM Open Ranking Master Series 6  (  2010  )  Date : 3-9-2010   
                 
  Player               
1 Yung Sze Pak     Yung          
2 Ng Li Ming        ( 6 - 4 )           
           ( 6 - 0 ) Yung        
3 Geroge Cheng           
4 C.K. Kwok        ( 6 - 4 )   Cheng         
           ( 6 - 3 )   Yung      
5 Cyrus Chan      Chan        
6 Eric Kwan       ( 6 - 2 )         
            ( 6 - 4 )  Yung       
7 M.C. Yung           
8 Jacky Lai       (WO)    Yung         
             ( 5 - 7 )   Yung    
9 H.W. Wong      Tsui     Winner    
10 Tony Tsui       ( 7 - 6 )             
            ( 6 - 4 )   Yu       
11 Ivan Wong          
12 Sunny Yu       ( 6 - 0 )    Yu        
            ( 6 - 1 )   Tsui      
13 W.C. Kueng    Cheng         
14 Kent Cheng       ( 6 - 4 )          
          ( 6 - 0 )  Tsui        
15 Tam Yat Hung            
16 Jennifer Tsui       (6 - 2 )   Tsui          
                 

置頂文章[公告] Danny`s CupTM Open Ranking Master Series 5 賽程

人氣1288
tonytsui - 活動資訊 | 2010-07-31 00:24:01
 TM Open Ranking Master Series 5  (  2010  )  Date : 31-7-2010
               
  Player             
1 Jacky Lai       Lai        
2 Terry Wong ( 6 - 0 )         
          ( 6 - 3 )    Lai      
3 Sunny Yu         
4 Wallace Tsui ( 6 - 2 )    Yu       
            ( 6 - 4 )   Lai    
5 Frank Poon     Wong      
6 H.W. Wong ( 6 - 4 )       
          ( 6 - 1 )   Lam     
7 Law Ka Long         
8 Lam Yim Kwong ( 6 - 3 )   Lam       
            Lai  
9 Jennifer Tsui    Tsui      ( 6 - 4 )     Winner  
10 C.K. Kwok ( 6 - 3 )        
         ( 7 - 5 )  Tsui     
11 Eric Kwan        
12 Kent Cheng ( 6 - 0 )  Cheng      
           ( 6 - 4 )    Yung    
13 Tony Tsui    Tsui       
14 Chu Yat Siu ( 6 - 0 )        
         ( 6 - 3 )  Yung      
15 Tam Yat Hung          
16 Yung Sze Pak ( 6 - 0 )  Yung        
               

置頂文章[公告] 丹尼杯 TM Open Ranking Master Series 4 賽果

人氣1339
tonytsui - 活動資訊 | 2010-07-01 00:52:11
 TM Open Ranking Master Series 4  (  2010  )  Date : 3-7-2010 
               
  Player             
1 Jacky Lai       Lai        
2 Wallace Tsui    ( wo )         
           ( 7 -5 )    Lai      
3 Lam Yim Kwong         
4 Terry Wong   ( 6 - 0 )     Lam       
            ( 6 - 1 )   Lai    
5 Tiger Cheung      Cheung      
6 H.W. Wong   ( 6 - 3 )       
           ( 6 - 4 )    Tsui     
7 Sunny Yu         
8 Tony Tsui   ( 6 - 4 )     Tsui       
             ( 6 - 1 )  Yung  
9 Gorden Cheung       Law         Winner  
10 Law Ka Long    ( 6- 3 )        
           ( 6 - 2 )   Law     
11 Eric Kwan        
12 Jennifer Tsui    ( 6 - 4 )     Kwan      
           ( 6 - 4 )   Yung    
13 C.K. Kwok      Cheng       
14 Kent Cheng   ( 6 - 0 )        
           ( 6 - 1 )   Yung      
15 George Cheng          
16 Yung Sze Pak  ( 6 - 1)    Yung        
               

置頂文章[公告] 暑期網球訓練班2010

人氣1289
tonytsui - 活動資訊 | 2010-06-27 13:57:31

暑期網球訓練班2010

主辦單位 : 屯門體育會網球會                
                     
暑期網球訓練班 (7- 8 2010 )                
宗旨: 旨在推廣網球活動                  
名額:  5 - 8人 (每班人數最少須有5人否則此班會被取消)                
報名辦法  :  填妥報名表格後傳真至: 39147755 或電郵至 : tlf_101hotmail.com而報名費可於當天上課時交回教練.          
地點 : 屯門鄧肇堅網球場 / 區內網球場                  

查詢電話  :  69331936 / 92110917 (徐教練) 

               

備註:  各參加者須自備網球拍,而所雖網球及訓練器材由本會提供, 完成訓練課程之學員,將獲發証書. 

     
                     
班號   LEVEL         7月或 8月  Day  Time Hour              Fee HK$ Ratio  
  July August    Member Guest   
TMSATC7909 -A 初班( 8-18歲 ) 6, 8,13, 15, 20, 22, 27 & 29  3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 & 26 星期二 4 - 6 pm 2 1500 1600 (  1 : 8  )  
地點 : 區內網球場    星期四 4 - 7 pm             Total : 20 hours 3     
           
TMSATC7909 -B 初班( 8-18歲 ) 6, 13, 20& 27  3, 10, 17 & 24 星期二 4 pm - 6pm 2 500 550 (  1 : 8  )  
     Total : 8     
           
TMSATC7909 -C 初班( 8-18歲 ) 7, 14, 21& 28  4, 11, 18 & 25 星期三 4 pm - 6pm 2 500 550 (  1 : 8  )  
     Total : 8 hours     
           
TMSATC7909 -D 中班( 8-18歲 ) 8, 15, 22& 29  5, 12, 19 & 26 星期四 4 pm - 6pm 2 500 550 (  1 : 8  )  
     Total : 8 hours     
                     

共 4 頁,目前在第 2 頁: 第一頁第一頁 上一頁上一頁 1 [2] 3 4 下一頁下一頁 最後頁最後頁
迷你日曆
上個月2019 1月下個月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
今天
近期事件
沒有事件
流量統計
總瀏覽頁數:555761
總人次:172475
統計天數:4440
每天平均人次:38.85
每時平均人次:1.62
每週平均人次:271.92
每月平均人次:1165.37
最多人次日期:09-07-2016
最多人次數:3870
今日人次:0
本週人次:20
本月人次:144
最多人次週別:#07   2016
週最多人次數:7437
最多人次月別:02/2016
月最多人次數:14188