TMSA Tennis
登入
主選單
活動資訊
關於本站
合作夥伴
See all partners...

[公告] Danny Cup TM Ranking Series 09 最新排名 (只列20位)

人氣1580
tonytsui - 球會新聞 | 2009-08-02 22:36:54

New Ranking for Danny Cup TM Ranking Series          
    第一站 第二站 第三站 第四站 第五站 第六站 第七站 第八站 Total
1 Yung Sze Pak 110 110 110 70 40 110 110 110 770
2 Jacky Lai 40 0 70 110 110 70 40 0 440
3 Jennifer Tsui 40 70 20 70 0 40 0 40 280
4 Sunny Yu 20 40 0 40 40 0 20 70 230
5 Wallace Tsui 10 40 0 0 70 0 0 0 120
6 Law Ka Long 40 10 0 40 10 10 0 0 110
7 Wong Hon Wing 10 10 0 10 20 0 10 40 100
8 Terry Wong 0 0 10 10 10 20 20 0 70
9 Kent Cheng 5 20 0 20 0 20 0 0 65
10 Lam Yim Kwong 20 0 0 20 0 0 20 0 60
11 David Cheng 10 20 20 0 10 0 0 0 60
12 Siu Wing Chun 20 0 0 0 0 0 40 0 60
13 Lam Lai  Ni 0 0 0 20 20 20 0 0 60
14 Chu Yat Siu 0 0 40 0 0 0 0 0 40
15 Allen Ong  20 0 20 0 0 0 0 0 40
16 Ivan Wong 0 0 20 10 10 0 0 0 40
17 Clayton Shek 0 0 0 0 0 40 0 0 40
18 Tony Tsui 0 0 0 0 0 0 40 0 40
19 Vincent Chung 0 0 20 10 0 0 0 0 30
20 John Lau 10 0 0 10 10 0 0 0 30
       

人氣1580

迷你日曆
上個月2018 12月下個月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
今天
近期事件
沒有事件
流量統計
總瀏覽頁數:555051
總人次:172234
統計天數:4409
每天平均人次:39.06
每時平均人次:1.63
每週平均人次:273.45
每月平均人次:1171.93
最多人次日期:09-07-2016
最多人次數:3870
今日人次:1
本週人次:26
本月人次:96
最多人次週別:#07   2016
週最多人次數:7437
最多人次月別:02/2016
月最多人次數:14188